Velkommen til historieforedrag i Rennebu kirke- "1000 år som kirkested og møteplass".

Praktisk informasjon

Fra:5.2.2019 - kl.19.30

Til:5.2.2019 - kl.21.30

Sted:Rennebu kirke

Arrangør:Rennebu menighet,  i anledning Rennebu kirkes 350 års jubileum

Hvor mange kirker har det stått i Rennebu og hvor stod de? Kvelden inneholder foredrag om den norske stavkirketradisjonenog stavkirkene som trolig stod i Rennebu før 1669. Det blir også panelsamtale om temaet med historiekjennere fra bygda. Foredragsholder: Dr. Jan BrendalsmoOm Jan BrendalsmoPensjonist, fhv. tilsatt ved NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) og har Ph.D. i Medieval Archaeology (Churches and church builders in Trøndelag ca. 1000-1600. Unipub, 2006). Brendalsmo har gitt ut en rekke verk bl.a. «Kirkebygg og kirkebyggere - Byggherrer i Trøndelag» (2006).Etter foredraget venter panelsamtale mellom Jan Brendalsmo og følgende deltakere: Bjørn Rogstad, Joar Fjellstad, Dagfinn Vold, Berit Lånke og Odd Uvsløkk. Det blir også anledning for spørsmål og korte kommentarer fra benkeplass.Servering og kollekt.Varmt velkommen til månedens historietime i Rennebu kirke!