Hans Nielsen Hauges spor i Rennebu

Praktisk informasjon

Fra:6.4.2019 - kl.10.00

Til:6.4.2019 - kl.15.00

Sted:Fredheim forsamlingshus, Grindal

Arrangør:Rennebu menighet, i anledning Rennebu kirkes 350 års jubileum

Deltakere og foredragsholdere: Idar Kjølsvik, Ola Borten Moe, Jostein Landrø og Grindal Ysteri ved Anders Nordbø

Seminarpris: kr. 250,- per person
Påmelding til Marit Tordis Sugaren (958 79 323)
Vær tidlig ute med påmelding da plassen er begrenset.

Om Hans Nielsen Hauge
Lekmannshøvdingen og gründeren Hans Nilsen Hauge satte dype spor etter seg over alt der han dro. Det gjaldt ikke minst i Rennebu hvor han utvilsomt har etterlatt seg sterke inntrykk. Hans Nilsen Hauge var godt kjent i Rennebu. Mye av hans virksomhet i bygda hadde sitt utgangspunkt på gården til Mikkel Grendahl på Grindalsjelan. Gården driver i dag Grindal Ysteri som produserer ost i verdensklasse. Det er derfor ikke tilfeldig at jubileumskomiteen fant det passende å legge dette seminaret til nettopp Grindal, nærmere bestemt Fredheim forsamlingshus.

Om seminaret
Temaet «Hans Nielsen Hauge spor» er stort, og derfor er det nødvendig å ha god tid. Gårdfolket på Grindalsjelan vil være med oss som vertskap og Anders Nordbø vil fortelle om det han har hørt om Hauges opphold på gården. Professor Idar Kjølsvik fra Nord Universitet, som har forsket og skrevet mye om Hauges virksomhet i Trøndelag, vil holde foredrag. Det samme vil også politiker og næringslivsmann Ola Borten Moe gjøre. Borten Moe har selv holdt seminar om temaet på sin egen gård på Leinstrand, hvor Hauge oppholdt seg i sin tid. Rennebus egen Jostein Landrø har arbeidet mye med Hans Nielsen Hauge, og vil avslutte seminaret på sin lødige måte med en kort oppsummering.

Ved starten av dagen får vi smake ost fra Grindal Ysteri. Senere serveres det lunsj der Normisjon Rennebu er ansvarlig vertskap.

Meld deg på - og gled deg!