Rennebu kirkelige fellesråd

Postadresse

Kjerkveien 5, 7391 Rennebu

Besøksadresse

Kjerkveien 5, Berkåk menighetshus/Menighetskontoret

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 40 23 50 www.kirken.no/rennebu

Personer

Lenker