Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Inn- og utmelding på nett

Nå kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke.

- Med 3,8 millioner medlemmer trenger kirken enkle og gode ordninger for å holde medlemsregisteret ajour. Derfor har Kirkerådet nå lagt til rette for at den enkelte selv kan bruke bank-id eller annen elektronisk identifikasjon og rette feil direkte i databasen til medlemsregisteret. Gjennom id-porten er det åpnet for både innmelding i og utmelding av kirken, sier direktøren i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.
 
For å bli registrert som medlem av Den norske kirke må en være døpt.
 
I flere år har kirken fått kritikk for feil og mangler i medlemsregisteret og det er fremdeles noen feil i registeret. Nylige endringer i kirkelov og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke er i hovedsak gjort med tanke på innføring av nettbasert løsning for inn- og utmelding.
 
Løsningen gir brukeren dokumentasjon på de elektroniske handlingene gjennom attester som en kan lagre eller skrive ut. Samtidig blir det sendt melding til det aktuelle soknet om de innmeldingene og utmeldingene som er gjort gjennom id-porten. Den tekniske sikkerheten rundt id-porten tilfredsstiller kravene til sikker håndtering av personsensitive opplysninger.
 
Den nye løsningen er et supplement til andre måter å melde seg inn i eller ut av kirken på. Det vil si at folk fortsatt kan sende førespørsel om utmelding til det lokale kirkekontoret, og dette blir håndtert på samme måte som før.   
 
 
Du finner innlogging til id-porten her: kirken.no/medlem

Kontaktinformasjon for Roan menighet

Kirkekontoret i Roan ligger
i andre etasjen på COOP-butikken
i Roan sentrum.

Kontoradresse:  Storflotta
Roansveien 9, 
7180 Roan.

E-post:
kirkekontoret@roan-kirken.no .
Telefon: 72 53 77 18 
Telefon- og besøkstid: 
Mandag-onsdag 09-15