Velkommen til våre nye nettssider

Endelig kan vi slippe de.

Nå er våre nye sider så gode at vi kan legge de ut til alle.  Det kommer nyheter og mere tillegg etter hvert.

Kontaktinformasjon for Roan menighet

Kirkekontoret i Roan ligger
i andre etasjen på COOP-butikken
i Roan sentrum.

Kontoradresse:  Storflotta
Roansveien 9, 
7180 Roan.

E-post:
kirkekontoret@roan-kirken.no .
Telefon: 72 53 77 18 
Telefon- og besøkstid: 
Mandag-onsdag 09-15