Høytidsgudstjeneste v/Ingvild Osberg

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Rygge kirke

Arrangør:

Påskedagsgudstjeneste med nattverd. Stian Omenås trompet. Kirkekaffe.