Pasjonsgudstjeneste v/Ingvild Osberg

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:Rygge kirke

Arrangør:

Langfredagsgudstjeneste.

Marius Haltli trompet.