Treff på tvers

Praktisk informasjon

Dato:4.4.2019

Tid:12.00

Sted:Ekholt kirke underetg

Arrangør:Diakoniutvalget

Tema: Sammenslåing av kommunene. Hvilke konsekvenser får det for kirken?

v/kirkeverge Inger-Lise Klette

Det blir mat, quiz og utlodning

Du er velkommen