Konfirmasjon

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål sammen med andre. Det viktigste med konfirmasjonstiden er å være en del av et fellesskap og bli bedre kjent med den kristne tro.

Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av. Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv. Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan, du er heller ikke alene! Over tusen ungdommer blir hvert år døpt i forkant av konfirmasjonen.