den norske kirke i rygge

Rygge kommune har ca. 15.000 innbyggere og ligger ved Oslofjorden, nord i Østfold. Reisetid fra Oslo er 45 minutter. Rygge har to sokn (Ekholt og Rygge) med hvert sitt menighetsråd. Ekholt sokn har en arbeidskirke (1980). Rygge sokn har to kirker, Rygge kirke (middelalderkirke fra ca. 1140) og en vel 100 år gammel trekirke i Larkollen. Ved middelalderkirken ligger felles kirkegård med gravkapell.