Karnevalsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:3.3.2019 - kl.11.00

Til:3.3.2019 - kl.12.15

Sted:Sande kirke

Arrangør:Sande menighet

Det er fastelavnssøndag, og det markerer vi med karnevalsgudstjeneste og dåp. Du er hjertelig velkommen, om du kommer i Bunad eller festklær, utkledd, eller helt vanlig.

Fastelavn er inngangen til fastetiden, og søndagen har tradisjonelt vært en tid for å slå seg løs før fastetiden begynner. På lørdag har det også vært tårnagenter i kirka, som også blir med på gudstjenesten. Karneval er når rammene snus opp-ned, samtidig som de bærer med seg et alvor. Alvoret i bakgrunnen er fastetiden som begynner på onsdag, noe bibeltekstene også vitner om: Jesus retter blikket mot Jerusalem, mot kors og mot død.

Søndagens evangelietekst: Lukas 18,31-34

Barnekoret er med og synger.

Alle er velkommen til boller, saft, kaffe og piñata etter gudstjenesten!