Påsken i Sande menighet

Påsken er den kristne kirkes viktigste høytid hvor vi feirer Jesu død og oppstandelse. Gjennom påskefeiringen følger vi Jesu siste uke i Jerusalem, fra inntoget på Palmesøndag, til det siste måltidet på Skjærtorsdag, til korsfestelsen på Langfredag og endelig oppstandelsen 1. påskedag. Vi feirer også 2. påskedag med påskespill i Bekkestranda ved barnekoret vårt.

Vi har følgende gudstjenester i påsken i Sande menighet:

Palmesøndag kl. 11.00 i Bekkestranda kapell. Høymesse

Skjærtorsdag kl. 20.00 i Bekkestranda kapell. Det blir servert et kveldsmåltid kl 1830 i kapellet. Etter måtidet samles vi til Skjærtorsdagsmesse.

Langfredag kl. 21.00 i Sande kirke - Pasjonsgudstjeneste.

1. påskedag kl. 11.00 i Sande kirke - Høytidsgudstjeneste med feiring av Jesu oppstandelse!  Annie Eline Lundgreen deltar på saksofon.

2. påskedag kl. 11.00 i Bekkestranda kapell. Påskespill med barnekoret i Sande menighet med kantor Bjørn Luksegård, Hendy Skoglund. Ingvild Storli Hansen deltar på Waldhord.

Prest Martin Brenne Wigtil holder alle gudstjenestene. Aare-Paul Lattik og Bjørn Luksengård er kantorer.

Du er hjertelig velkommen til å feire den viktigste kristne høytiden sammen med oss.

Kontaktinformasjon for Sande menighet

Besøksadresse:

Bergbakken 2A

3070 Sande i Vestfold

Kontaktinfo:

E-post: post.sande@kirken.no

Telefon: 33 78 53 80

Åpningstid:  Tir-fre 09-14