Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.30

Sted:Skjeberg kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste på 3. søndag i åpenbaringstiden med dåp og nattverd. Prekenteksten er Joh 2,1-11 "Bryllupet i Kana". Organist er Anny-Guro Gustavsen, klokker og kirketjener Kine Holt, prest Edgar Bostrøm.