Høytidsgudstjeneste i Varteig kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.30

Sted:Varteig kirke

Arrangør: