Tune kirkes Barnekor og Pikekor

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2021 - kl.17.30

Til:1.12.2021 - kl.18.45

Sted:Tune kirke

Arrangør:

Korøvelser for barn og unge. BK fra 2.-6.klasse, PK fra 7. klasse og eldre. se www.korene.no