Tune kirkes Barnekor og Pikekor

Praktisk informasjon

Fra:27.5.2020 - kl.17.30

Til:27.5.2020 - kl.18.45

Sted:Tune kirke, Tune kapell

Arrangør:

Korøvelser for barn og unge. BK fra 2.-6.klasse, PK fra 7. klasse og eldre. se www.korene.no