Høymesse Børsa kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Børsa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Pål Ove Lilleberg
Organist: Brigitte Anne Lackner
Prekentekst: Mark 12,28-34
Merknader: Sanggudstjenste i forbindelse med sang- og musikkfestivalen på Fredly
Nattverd