Høymesse Børsa kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.7.2019 - kl.11.00

Til:7.7.2019 - kl.12.00

Sted:Børsa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Sveinung Tennfjord
Organist: Vincentas Linkevicius
Prekentekst: Matt 9,35-38
Offerformål: Menighetsrabeidet i Børsa
Nattverd
Dåp