Kafe Hjerterom

Praktisk informasjon

Fra:19.6.2019 - kl.11.00

Til:19.6.2019 - kl.15.00

Sted:Børsa bedehus - Storsal

Arrangør:

Kafé Hjerterom

Hver onsdag fra kl. 11.00- 15.00 holder Kafé Hjerterom åpent på Børsa bedehus.

Kaféen er et samarbeid mellom Skaun voksenopplæring, Skaun frivilligsentral og Den norske kirke og drives på dugnadsbasis.

Her kan den som vil, stikke innom for å treffe kjentfolk og nye sambygdinger, få seg en kopp kaffe og et vaffelhjerte, hjelpe noen eller selv få hjelp med norskleksa si.

Terskelen er lav, og trivselen høy! Velkommen til kaféen!