Gudstjeneste Skaun kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.12.2019 - kl.13.00

Til:26.12.2019 - kl.14.00

Sted:Skaun kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. juledag
Liturg: Dagfinn Thomassen
Organist: Vincentas Linkevicius
Prekentekst: Matt 2,16-23
Offerformål: Blå Kors Norge
Nattverd