Høymesse Skaun kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.13.00

Til:18.8.2019 - kl.14.00

Sted:Skaun kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Sveinung Tennfjord
Organist: Vincentas Linkevicius
Prekentekst: Mark 11,25-26
Offerformål: Menighetsarbeidet i Skaun
Dåp