Pilegrimsmesse Skaun kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.6.2019 - kl.11.00

Til:30.6.2019 - kl.12.00

Sted:Skaun kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Pål Ove Lilleberg, Sveinung Tennfjord
Organist: Vincentas Linkevicius
Prekentekst: Mark 10,13-16
Nattverd
Dåp