Gudstjeneste Buvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.17.00

Til:4.8.2019 - kl.18.00

Sted:Buvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Pål Ove Lilleberg
Organist: Vincentas Linkevicius
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Menighetsarbeidet i Buvik
Dåp