Hellige tre kongers fest Buvik menighetshus

Praktisk informasjon

Fra:5.1.2020 - kl.18.00

Til:5.1.2020 - kl.19.00

Sted:Buvik menighetshus

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.åpb.dag
Liturg: Sveinung Tennfjord
Prekentekst: Matt 2,1-12