Støtt menighetens arbeid !

Har du lyst til å støtte din lokale menighet? Her kan du finne betalingsinformasjon.

Bankkonto : 4570 13 12876

Merk innbetaling med navn og "Givertjeneste"

Nå har vi også fått vipps.

Menighetens arbeid:              88321

Annet formål:                         88323 

 

Ønsker du fast giverjeneste med skattefradrdrag, kontakt kirkekontoret,

Besøksadresse:
Gårdsallèen 2a, 2.etasje
(Berntsen gården)
Åpningstider kontor kl 0900 - 1400
mandag til fredag

Postadresse:
Postboks 142
8401 Sortland
Tlf: 76 10 99 10
Fax: 76 10 99 11

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14