Velkommen som konfirmant 2018 i Sortland menighet.

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker. Vi inviterer deg og dine foresatte til informasjon og innskriving til konfirmantåret 2017/2018.

Nå i disse tider sendes det ut invitasjon til alle som fyller 14 år dette året, som er registrerte medlemmer av Den Norske kikre.

Vi ønsker konfirmanter og foresatte vel møtt til innskriving. Fyll gjerne ut kontrakt på forhånd, og meld deg inn i Facebookgruppen «Konfirmanter i Sortland 2018». I denne gruppen vil det fortløpende bli lagt ut informasjon, gjennom hele konfirmanttiden.
Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet.

Dersom noen konfirmanter har spesielle behov som krever tilrettelagt oppfølging, ber vi dere foresatte ta kontakt med konfirmantansvarlig menighetspedagog på kirkekontoret for en prat.

Hva er konfirmasjon? 
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

Innskriving av konfirmanter vil være i:
Sortland kirke, tirsdag 6. juni kl 17.30
Sigerfjord kirke, onsdag 7. juni kl 17.00
Indre Eidsfjord kirke, onsdag 7. juni kl 19.00

Dere møter i den kirken dere skal konfirmeres i.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14