Lys våken i Sortland kirke 27 - 28. januar.

Bli med i kirken med aktivitet og overnatting og sang.

Lys våken –  er en unik mulighet til å være med å vise at kirken er et sted der barna hører hjemme.

Arrangementet gir også mulighet for alle menigheter å arrangere et tiltak som skal nå bredden i en aldersgruppe, uansett funkjsjonsnivå.

Navnet Lys våken handler ikke om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal være våkne overfor det som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er Lys våken for oss.

Lys våken er et arrangement for de som er i aldersgruppen 11- 12 år. 
Sortland menighet sender hvert år ut invitasjon i posten med påmelding.

Barna er med på ulike aktiviteter på dagentid, hvor de forbereder seg til gudstjenesten neste dag.
Og er med under selve gudstjenesten med sang og drama, de vil også får utdelt det nye testamentet
under gudstjenesten.

Vi trenger foreldre som kan være med under arrangementet på lørdags kveld, nattevakter og søndags morgen.

Påmelding innen 22. januar til:

Telefon : 76109910 (mellom klokken 09.00-14.00 på hverdager)
E-post:    tem@sortland.kommune.no

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14