Diakoni og omsorg

Har du mistet noen du er glad i? Er du ensom og ønsker noen å snakke med? Vil du snakke med en prest om noe du ikke vil ta opp med noen andre?

Sortland menighet har fastsatt egen diakoniplan. Foreløpig mangler menigheten diakon, men vi ønsker å oppprette et diakoniutvalg. Et diakoniuvalg kan planlegge og gjennomføre små og store aktiviter som kan bety noe fint for den enkelte, menigheten og lokalsamfunnet. Har du lyst å være med?

Ta kontakt med oss på telefon 76109910.

Hos oss vil du alltid møte en vennlig person i andre enden når du ringer, som er her nettopp for å hjelpe deg.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14