Gravferd i kirken

Den norske kirke anvender Sortland kirke, Sigerfjord kirke og Indre Eidsfjord Kirke ved gravferdssermonier i Sortland kommune. Dersom andre tros- og livssynsorganisasjoner benyttes, kan disse kontaktes direkte for spørsmål om lokaler til gravferdssermonien.

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avsked og til å ta fram minner enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte del av en livshistorie. Gravferd betyr mye for en reell opplevelse av avskjed med den døde. Sammen med båreandakt og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omformer sorgen til en ressurs i livet til den enkelte. Minneord, nedlegging av kranser, tenning av lys, skriftlesing og bønner gir de som er med, anledning til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.                                                                                                                     Sortland menighets prester og kirkekontor står til tjeneste ved dødsfall.

Det er et utstrakt samarbeid mellom kirkekontoret og begravelsesbyråene. Om ønskelig tar pårørende kontakt med begravelsesbyrå som hjelper videre med de praktiske gjøremål. Tidspunkter for begravelser i Sortland  er kl 1100 og kl 1300 fra tirsdag til fredag.                                                                                                                                                                    Begravelsesbyrået kontakter prest og kirkekontor for avtale om tidspunkt for seremoni og gravlegging. Dersom annet tros- og livssynssamfunn skal benyttes, koordineres tidspunkt for eventuell seremoni med disse og kirkekontoret.  Begravelsebyrået melder til kirkekontoret om det skal være begravelse eller bisettelse, om det skal brukes en eksisterende grav eller om det skal opprettes ny grav, hvem som sørger for gravferden, spesielle ønsker for seremoni osv. Presten tar kontakt med pårørende og avtaler tidspunkt for samtale (Gjelder begravelser i regi av Den norske kirke).

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage