Øving Sortland barnekor

Praktisk informasjon

Fra:23.9.2019 - kl.17.00

Til:23.9.2019 - kl.19.00

Sted:Sortland menighetshus

Arrangør:

Aspirantkoret kl 17:00 - 17:45 (3. klassingene) 
Hovedkoret kl 17:45 - 19:00 (4. Klassen og oppover)