Tomasmesse med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:19.11.2017 - kl.18.00

Til:19.11.2017 - kl.19.00

Sted:Sortland kirke

Arrangør: