Gudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:6.8.2017 - kl.11.00

Til:6.8.2017 - kl.12.00

Sted:Sortland kirke

Arrangør:

Maks 4 dåp