Gudstjeneste Sortland med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Dato:15.12.2019

Tid:11.00

Sted:Sortland kirke

Arrangør:

Ved Punsvik

Søndagsskole under deler av gudstjenesten.

Max 4 dåp