Vesterålsnatta

Praktisk informasjon

Fra:3.2.2018 - kl.16.00

Til:4.2.2018 - kl.03.00

Sted:Øksnes-hallen

Arrangør:Øksnes menighet

For alle konfirmanter i Vesterålen