Kulturkirke

Sortland kirke bærer på en lang musikktradisjon, og kirkehvelvet har polert mang en tone og klang.

Sortland kirke, Katedralen ved sundet, bærer på en lang musikktradisjon, og kirkehvelvet har polert mang en tone og klang. Det seg være en enkel barnerøst, en trompet, et kor eller et helt orkester. Bærende i kirkens rike musikkliv er menighetens sang, som regel akkompagnert av orgelet.

Menigheten har også ulike koraktiviteter for forskjellige aldersgrupper. Sortland barnekor for sangere i alderen 8 til 14 år  og korgruppe med voksne sangere til kirkens festdager.

Kirkens orgel ble bygget av Olsen og Jørgensen  samme år som kirken ble innviet i 1901 men er senere restaurert og utvidet av G. F. Husted i 1987. Orgelet er helmekanisk , har to manualer, 21 stemmer,  klinger vakkert med sin varme klang og er i god stand. I kirken finnes det også et 3 stemmers kororgel av ukjent fabrikat og Yamaha piano. Kirken er en skattet konsertkirke med særdeles god akustikk og har stadig besøk av kor og musikere.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14