Kristi forklarelsedag

Praktisk informasjon

Dato:24.2.2019

Tid:11.00

Sted:Ottestad Kirke

Arrangør:Sogneprest Svein A Lillejord, Kirkeverter Strømstad & Ingebjørg Skjellberg

Kristi forklarelsesdag er en søndag som legger vekt på at Jesus blir forklaret. Ordet «forklaret» betyr ikke å forklare. Det er et gammelt ord som vi heller kan oversette med: å bli lyst opp. Å bli skinnende. Disiplene var sammen med Jesus på et fjell. Da ble han plutselig skinnende, lysende. Han ble forklaret. Disiplene forsto da at Jesus var noe hellig og noe mystisk. Han var menneske. Men samtidig noe mye mer. På Kristi forklarelses dag minnes kirken denne hendelsen.