Mitt Ottestad - Nærmiljøavisa

Vi er alle en del av noe mer.  En familie, en skole, et jobfellesskap, et nabolag, et nærmiljø.  Ottestad menighet ser på seg selv som en del av nærmiljøet og vil gjennom denne siden presentere andre som alle på sin måte prøver å skape et godt nærmiljø i Ottestad.  Her finner du mange av aktiviteter du finner i ditt nabolag i Ottestad.

Ottestad menighetsråd ønsker å utlyse en konkuranse.  Gode bilder fra hendelser i Ottestad gjerne med en fortelling rund.

Den vil bli presentert på denne siden og beste bilde og historie vil bli pemiert.   Ta vare på livet i Ottestad - og del dine oppleveleser med andre.