Høymesse

Praktisk informasjon

Dato:12.7.2020

Tid:11.00

Sted:Stange menighetssenter Vollbo

Arrangør:Stange menighet