Gravferd i kirka

I gravferden tar vi farvel med den døde i denne verdnen. Vi takkar for livet og legger den døde i Guds hender.

Døden kan vere vanskeleg å begripe. Å miste noen er tungt å ta inn over seg, men alt har sin tid, også døden. Gravferden gjør døden og adskillelsen mer konkret.

Å samles rundt kisten i takknemmelighet over gode minner er et stoppestad på veien gjennom sorgen. Mange kjenner seg hjulpet av de kjente rammene gravferdsgudstenesten gir. Gravferden er de nærmestes avskjed med den døde.