Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Dato:9.8.2020

Tid:11.00

Sted:Steinkjer kirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved sokneprest Arne Groven.

Kantor James Reed

Dåp, Nattverd

Maks antall deltakere er 150. Registrering ved oppmøte

(Gudstjenesten er flyttet til Steinkjer kirke pga antallsbegrensningen og antall dåp).