Les menighetsbladets påskenummer

I det fyldige påskenummeret av menighetsbladet for Nedre Stjørdal kan du blant mye annet lese om bluesartisten Kjell Inge Brovoll, som drømmer om å lage en bluesversjon av salmen "Herre Gud ditt dyre navn og ære".

I det særdeles rikholdige påskenummeret av menighetsbladet for Nedre Stjørdal kan du blant mye annet lese om:

- Påsken slik stavgangsgjengen på aktivitetssenteret husker den.
- Kokken og bluesartisten Kjell Inge Brovoll, som har 35 års fartstid som organist.
- Hvordan Inger Lise Hilanmo taklet tapet av sønnen Robert.
- Fem kirker i Stjørdal får navnet minnelund.

Les menighetsbladet som PDF.

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Rådhus II

7590 Tydal

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4202.16.67069
EAN: