Onsdagsgudstjenester våren 2018

Gudstjenestene finner sted i Stjørdal kirke. Før hver gudstjeneste spiser vi kveldsmat sammen fra kl. 18 utenfor Stjørdal kirke.

24. januar kl. 19
Kantor: Kristina Lysiak
Liturg: Per Anton Leite
Taler: Kristian Berg Pettersen

7. februar kl. 19
Kantor: Gunnar Gustad
Liturg: Linda Aune
Taler: Arne Christian Rokseth

28. februar kl. 19
Kantor: Kristina Lysiak
Liturg: Hilde Ryjord
Taler: Gaute Aurdal

14. mars kl. 19
Kantor: Kristina Lysiak
Liturg: Per Anton Leite
Taler: Ingfrid Eggen Skogrand

4. april kl. 19
Kantor: Gunnar Gustad
Liturg: Linda Aune
Taler: Torgeir Værnesbranden

18. april kl. 19
Kantor: Kristina Lysiak
Liturg: Hilde Ryjord
Taler: Kristin Kolbrek Aarsland

2. mai kl. 17 (NB! Merk tidspunkt)
Kantor: Gunnar Gustad
Liturg: Per Anton Leite
Avslutning for Miniklubben
Utdeling av 2-årsbok

 

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Rådhus II

7590 Tydal

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4202.16.67069
EAN: