Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Stjørdalsmenighetene markerer 500 år med reformasjon

De fire menighetene i Den norske kirke i Stjørdal starter i 22. oktober feiringen av reformasjonsjubileet. Det er nå 500 år siden Martin Luther spikret tesene sine på kirkedøra i Wittenberg og det markeres i Stjørdal med konserter, foredrag, temakvelder og utstillinger.

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på reformasjonen, som førte til omfattende endringer i både kirke og samfunnsliv, også i Norge.

2017 vil bli markert av lutherske kirker over hele verden, men også av andre kirkesamfunn.
Menighetsrådene i de fire Stjørdalsmenighetene inviterer til ulike markeringer i dalførets kirker.

Hjertelig velkommen!

Program for reformasjonsjubileet i Stjørdal:

Stjørdal sokn:

Søndag 22. Oktober kl. 19.00 i Værnes kirke
Konsert: Store katekismus à la Bach – en hyllest til Luther!
Brita Sjøberg, orgel
Værnes Kantori
I år 1739 feiret man i Leipzig 200-års jubileet av reformasjonens ankomst til byen. Samme år ferdigstiller Johann Sebastian Bach sin samling ”Clavierübung Dritter Teil” som har Luthers katekisme og de pedagogiske salmemelodiene som sitt grunnlag. Samlingen er lagt opp som en messe, med innledende preludium og bearbeidelser over kyrie- og gloria-salmer. Deretter følger bearbeidelser av seks Luther-salmer som hører til hvert av de seks hovedavsnittene i katekismen: de ti bud, den apostoliske trosbekjennelse, Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet. Ved denne konserten fremfører kantor Brita Sjøberg orgelmusikken fra samlingen, og Værnes Kantori presenterer salmemelodiene på norsk før hver orgelvariasjon.

Onsdag 29. november kl 19.00 i Stjørdal kirke
Salmekveld
Vår Gud han er så fast en borg – En kveld med fokus på Luther-salmene
Vi synger sammen, kjente og ukjente Luther-salmer
Værnes kantori deltar
Kåseri v/ Gustav Leander Andersen

Skatval sokn:

Onsdag 08. november kl 19.00 i Skatval kirke
Gudstjeneste med påfølgende kirkekaffe i kirken. Tema for kvelden er «Nattverd». Under kirkekaffen settes historisk og aktuelt lys på nattverdsfeiringen i Den norske kirke gjennom miniforedrag og innledning til samtale ved lokale aktører.

Lånke sokn:

Torsdag 26. oktober i Lånke kirke
Dåpskjoleutstilling med fokus på kjoler fra Lånk-bygda. Utstillingen er åpen på dagtid for skolebarna og fra kl 18.00 for alle.

Torsdag 26 oktober kl 19.00 i Lånke kirke
Temakveld med fokus på dåpen.
Prost Dagfinn Slungård kåserer, musikk ved kantor Kristina Lysiak og Lånke- kor-all. Vi synger også noen av dåpssalmene sammen og får høre historien til noen av dåpskjolene som er utstilt.

Hegra sokn:

Torsdag 2. november kl 19.00 i Hegra kirke.
Temakveld: «Skriften alene!»
Vi starter i Hegra kirke med innledning til tema Bibelen, ved menighetsrådsleder Alf Daniel Moen og sokneprest Jørgen Setran.
I kirken vil det og være en utstilling av gamle Bibler og andaktsbøker fra Hegra, samt en orientering om disse ved Hegra Historielag.
Etterpå blir det kaffe i Hegra menighetshus.

 

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Rådhus II

7590 Tydal

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4202.16.67069
EAN: