100 % STILLING SOM KANTOR / ORGANIST / KIRKEMUSIKER

Det er ledig 100 % fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker i Stjørdal kirkelige fellesråd med tiltredelse 1.7.2018.

søk her

 

I stillingen inngår hovedansvar for Hegra sokn med Hegra kirke og Floren og Okkelberg kapell. Hegra kirke har et 22 stemmers orgel fra 2001 av Henrik Brinck Hansen.

Stillingen er en av tre hele stillinger som kirkemusiker i Stjørdal kommune og er tillagt ordinær tjeneste i samtlige fire sokn.

Vi søker etter en person som er interessert i å ivareta, styrke og utvikle det musikalske liv i kirke og menighet.

Det er spesielt ønskelig med interesse og kompetanse innen oppstart og drift av kor, gjerne barnekor, samspill/band og arbeid med barn og unge.

Arbeidsbeskrivelsen vil delvis bli utformet i samarbeid med den som ansettes.

Kirkekontoret i Stjørdal ligger midt i hjertet av byen i det nye og flotte Kimen kulturhus.

Kontorlokalene er delvis samlokalisert med etat kultur i kommunen noe som gir et godt utgangspunkt for samarbeid og samhandling med kulturetatens ansatte. Kulturskolen i Stjørdal har også øvingsrom og dansesaler med mer i Kimen kulturhus.

Kimen kulturhus med Stjørdal kirke i første etasje har også åpnet muligheten for mange kunstneriske aktiviteter i sentrum av byen, gjerne i samarbeid med andre. Dette er eksempelvis konserter, lunsjkonserter, arbeid for barn og unge, vandringskvelder, ungdomsgudstjenester med mer.

Som kirkemusiker i Stjørdal får man et nært samarbeid med alle ansatte i og utenfor kirken som er engasjert gjennom dette arbeidet.

Trosopplæringsarbeidet er en sentral oppgave i Den Norske Kirke. Det forventes at alle medarbeidere er med og bidrar i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
•Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, institusjonsandakter og kirkelige handlinger i samarbeid med prest/stab.
•Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv.
•Ansvar for-/oppgaver knyttet til kor- og musikkarbeid, gjerne rettet mot barn/unge
•Være med å videreutvikle sang og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.
•Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes orgel

Kvalifikasjoner
•Fortrinnsvis kirkemusikalsk utdanning, eller annen relevant musikkutdanning.
•- Søkere bør ha allsidige orgel- og pianoferdigheter.
•Søkere må gjerne beherske flere musikksjangre
•Ønskelig med kunnskap og erfaring i korledelse.
•Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
•Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
•Den som tilsettes må utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.

Personlige egenskaper
•Initiativrik, inspirerende, kontaktskapende, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
•Evne til å arbeide selvstendig og i team.
•Interessert og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig samarbeid.
•Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
•Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser.
•Pensjonsordning i KLP.

Annet

•Det forutsettes god kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi. 
Politiattest må fremlegges før tilsetting, jf. kirkelovens § 29. 
•Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Rådhus II

7590 Tydal

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4202.16.67069
EAN: