100 % VIKARIAT SOM KANTOR / ORGANIST / KIRKEMUSIKER

I perioden 27.april.2018 til 31.desember.2018 har vi ledig 100 % VIKARIAT SOM KANTOR / ORGANIST / KIRKEMUSIKER

søk her

 

I vikariatet inngår hovedansvar for Stjørdal sokn med sine to flotte kirker, middelalderkirken Værnes kirke og nye Stjørdal kirke i Kimen kulturhus. 

I tillegg er det ordinær tjeneste i samtlige av Stjørdals fire sokn; Hegra, Skatval og Lånke sokn.

Værnes kirke har et 18 stemmers orgel fra Brødrene Torkildsen orgelbyggeri AS bygget i 1965.

Stjørdal kirke har så langt på plass et Schimmel flygel. I februar d.å. vil det også komme på plass et 5 stemmers kisteorgel med anhengt pedal fra firma Klop i Nederland. 

Personlig egnethet, fleksibilitet og evne og vilje til å arbeide i team vil bli vektlagt.

Vi søker etter en person som er interessert i å ivareta, styrke og utvikle det musikalske liv i kirke og menighet. I Stjørdal er det per i dag ett kor, Værnes kantori, som ledes av kantor i Stjørdal sokn.

Det er ønskelig at søkeren har kirkemusikalsk utdanning og praksis. Søkere med annen relevant utdanning/praksis vil også bli vurdert.

Den tilsatte må være medlem av Den norske kirke. Den tilsatte må disponere bil.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ.

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Rådhus II

7590 Tydal

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4202.16.67069
EAN: