Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.3.2020 - kl.11.00

Til:22.3.2020 - kl.12.00

Sted:Svalbard Kirke

Arrangør:Svalbard Kirke

Høymesse kl. 11. Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, deltar.