Trenger du noen å snakke med?

I Svelvik menighet har vi prester og diakon som du kan snakke med

Noen ganger når livet går opp og ned kan det være godt å ha noen å dele dette med.

Ta kontakt med menighetens prester eller Kirkens SOS

Kontaktinformasjon for Svelvik Menighet

Kontoradresse:  Rådhuset, Åsgaten 24, 3060 Svelvik

Postadresse:  Postboks 40, 3061 Svelvik

E-post:  post.svelvik@kirken.no

Telefon: 33 78 45 00

Telefon- og besøkstid:  Tirs-Fre 09:00 - 14:30