Gudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.30

Sted:Nesbygda kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp i Nesbygda kirke kl. 11, ved sokneprest Annette og organistvikar Vidar Tjøtta. Offer til Stefanusstiftelsen. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.