Ung messe på søndag for de forfulgte

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.18.00

Til:17.11.2019 - kl.19.30

Sted:Berger kirke

Arrangør:

Ung Messe i Berger kirke kl 18 der konfirmantene bidrar

med lesninger, drama, bønner og praktiske oppgaver.  Søndagen

for de Forfulgte markeres. Ved kapellan og kantor. Ofring til Stefanusalliansen. Kirkekaffe