Palmesøndagstanker 28. mars 2021

En annerledes påske - Palmesøndag i Sem menighet

 
Preken Palmesøndag 28. mars, 2021

Palmesøndag – 28. mars 2021
Prekentekst: Matt 26,6-13
Lesetekst I: Jes 56,6-8
Lesetekst II: Rom 3,21-26
 

Det er høytid og pilegrimsvandring og Jerusalem er fylt til randen av folk
som søker til tempelet for påskefeiring. Fra Betania, over Oljeberget,
ned Kedron-dalen og inn gjennom Jerusalems bymur, kommer Jesus
sammen med disiplene sine, ridende på et esel.
Stemningen stiger. Det er stor lengsel i folket etter en konge, en frigjører
og en frelser. Og mange tenker at kanskje er Jesus den Messias de
hadde gått og ventet på! Alle hadde hørt om Jesus sine undergjerninger
og mange var også tilstede da Jesus vakte opp Lasarus fra de døde.
Folket legger Palmegrener og kapper ned langs veien der den unge
eselfolen går stillferdig frem blant folkemengden som hyller Jesus og
roper ut i begeistring;
Hosianna!
Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens
navn!
Hosianna i det høyeste!
Hosianna er et arameisk ord som betyr «Frels nå!»
Men Jesus er ikke den kongen mange hadde håpet på. Det viser han
tydelig ved å ri inn i Jerusalem på et esel. Jesus kommer med fred!
Flere ganger på veien fra Galilea til Jerusalem hadde Jesus snakket
med disiplene sine om sin lidelse og død og at han var den lovede
Messias, som folket hadde gått og ventet på og som profetene hadde
talt om flere hundre år før Jesus kom.

Leser vi evangeliene parallelt, ser vi at alle legger vekt på å få fram det
som skjedde med Jesus i Jerusalem, og at det stemte med profetiene
om Messias sitt komme, for at det ikke skulle være tvil om at Jesus var
Messias den lovede Guds sønn.
Når Jesus kommer ridende på et esel så utløste det glede og jubel! De
fleste jødene var kjent med det som står hos profeten Sakarja:
«Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede datter Jerusalem! Se, din
konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et
esel, på en eselfole».
Tidligere hadde ikke Jesus villet snakke om det, men nå er tiden inne!
Nå skal det skje at Jesus åpenbarer seg som Messias den salvede.
Det er to dager før pesach – den jødiske påskeaften, og mange
pilegrimer er samlet til måltidsfellesskap i byens hjem og herberger.
Jesus og disiplene er invitert hjem til Simon den spedalske i Betania.
Matteus sier ingenting om hvem Simon den spedalske er, men han var
sannsynligvis én av dem som var blitt helbredet av Jesus.
I Simons hus spiser de, snakker sammen og synger – sånn som de
bruker å gjøre når det er høytid og fest.
Men det som både Matteus,Markus og Johannes minnes mest fra
denne kvelden, er kvinnen som salver Jesus.
Hun kommer med det mest dyrebare hun hadde, en alabastkrukke med
nardussalve. Den var verdt en liten formue.
Hun bryter inn i måltidsfellesskapet i Simons hus. Med stor kjærlighet
og hengivenhet til Jesus heller hun salven over Jesu hode.
I bibelsk tid ble kongene og øversteprestene salvet til sin gjerning.
Moses fikk beskjed om å salve Aron som øversteprest, og hans sønner
skulle innvies ved salving og gi dem rett til et prestedømme som skulle
vare fra slekt til slekt.
Profeten Samuel salvet den unge David, og han ble nå kalt «den
salvede» - Messias, som blir betegnelsen på den fremtidige
frelserkongen som Gud skal sende.
Da Jesus begynte sin gjerning i synagogen i Nasaret, leste han fra
profeten Jesaja og sa at nå oppfylles dette ordet: «Herrens Ånd er over
meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for
fattige» (Luk 4,18; Jes 61,1). Her er det altså kvinnen med
alabastkrukken som fysisk lar det skje, og Jesus bekrefter at hun med
sin gjerning har salvet ham som Messias.
Nardussalven hun har salvet Jesus med, var et importprodukt fra India,
og ble brukt til parfyme, men den var også en investering. En
alabastkrukke full av nardussalve var verdt en formue.
Derfor er det disiplene reagerte og protesterte da hun helte salven over
Jesu hode. Salven kunne vært solgt og pengene gitt til de fattige,
mente de. Men Jesus stopper kritikken deres da han sier at de skal la
henne være. «De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke
alltid».

På Oljeberget hadde de hyllet Jesus med palmegrener og lagt klær på
veien der han red. Nå kommer kvinnen med det mest dyrebare hun eier,
og viser sin hengivenhet til Jesus ved å helle salven over hans hode. Og
Jesus sier: «Over alt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal det hun
gjorde, fortelles til minne om henne.» Her trekkes vi dypere inn i
Messias-mysteriet. Kvinnen vet det neppe, og disiplene skjønner det
ikke der og da. Men Jesus vet og setter ord på det. Kvinnens gave
forbereder og tydeliggjør det som skal skje.
Nå er Jesus salvet «til sin gravferd», til sin vandring til korset og til sin
gjerning som Israels Messias, vår frelser.
Jesus var nå klar til å død for verden! Og han gjorde det helt frivillig!
Det var ikke jødene som korsfestet Jesus! Det var heller ikke den onde
djevelen, som gjorde det. Jesus gikk selv i døden for oss! For hver
eneste en av oss! Ingen makt i verden kunne korsfestet Jesus om ikke
han hadde gjort det frivillig!
For Korsfestelsen var Guds frelsesplan for deg og for meg! Det var
Guds metode for at vi skulle gå fri!

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir,
en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.
 

Dagens bønn:
Jesus Kristus, ydmyke konge,
du kom til oss fornedret og fattig.
Vi ber deg:
Forson oss med Gud og med hverandre.
Lær oss å gi avkall få vårt eget og følge deg,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra
evighet og til evighet.
Amen.

Spesiell bønn for tiden vi er inne i nå:
Himmelske Far, vi ber om din hjelp og styrke til alle mennesker i denne
vanskelige tiden.
Vi ber om legedom og kraft til alle som er syke. Vi ber om visdom og mot
til alle statsledere og andre i ledende stillinger, som kjemper en kamp til
beste for folk og nasjoner. Vi ber om velsignelse og fred over alle hjem
og familier. Vi ber om håp til alle som føler på håpløshet. Vi ber for alle
ensomme og redde, vær nær med din kjærlighet og omsorg.
Gud vi ber i Jesu navn.

Må Herrens fred og velsignelse være med dere alle!
Kapellan Erna Rodahlimage1wbe9.png

Kontaktinformasjon for Sem menighet

Besøksadresse:
Semsenteret
Andebuveien 3
3170 Sem

 

Postadresse:
Sem menighet
Storgaten 52
3126 Tønsberg

Telefon: 33 37 47 00.
Menighetens stab har kontorer i Semsenteret 2. etasje. Det er ikke fast kontortid. Felles sentralbord for menighetene i Tønsberg på kirkekontoret i byen.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"